Khóa Facebook

Thật xấu hổ cho tôi, nhưng tôi thực sự không chú ý đến những thứ như cài đặt quyền riêng tư, điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ bản in đẹp nào khác khi tôi tự thêm mình vào một dịch vụ. Tôi thường chờ xem liệu có phản ứng dữ dội từ cộng đồng hay không và sau đó tôi sẽ hành động phù hợp. Tuy nhiên, vấn đề cụ thể này đã đến với tôi, và tôi thậm chí còn không nhận ra mình đã làm gì. Hồ sơ Facebook của tôi khá công khai cho bất kỳ ai muốn