15 Tài nguyên để Tìm và Giới thiệu các phóng viên và nhà báo

Giải pháp PR nhanh - Một bộ sản phẩm và dịch vụ được các cơ quan và tổ chức PR trên thế giới tin dùng. Bitesize PR - Chúng tôi giúp các doanh nghiệp nhỏ dễ dàng tìm kiếm và đáp ứng các cơ hội truyền thông lớn. Gorkana - cơ quan tình báo truyền thông toàn diện và chính xác nhất ở Anh. Help A Reporter Out - Từ New York Times, ABC News, HuffingtonPost.com và tất cả mọi người ở giữa, gần 30,000 thành viên của các phương tiện truyền thông đã trích dẫn