Internet chạy tốt hơn mà không có Flash

Steve Jobs đã đúng. Người đầu tiên khuyên tôi nên sử dụng trình chặn Flash là Blake Matheny. Blake là một trong những kỹ sư giỏi nhất mà tôi từng hân hạnh được làm việc cùng - và tôi đã làm việc với anh ấy cả tại Compendium và ChaCha. Bạn sẽ nghĩ rằng tôi đã lắng nghe một người đã chuyển đổi toàn bộ cơ sở hạ tầng và nền tảng của ít nhất hai công ty công nghệ khác nhau. Tôi không nghe anh ta. Tôi

Khắc phục sự cố bộ nhớ đệm với Flash, JavaScript, XML, KML hoặc Google Maps

Đây là một bài đăng ngắn và thú vị về các vấn đề bộ nhớ đệm. Các trang web và trình duyệt được xây dựng để thực sự tối ưu hóa tài nguyên. Họ làm điều đó quá tốt đôi khi kết quả cuối cùng thực sự phá vỡ trang web động của bạn thay vì cập nhật nó thường xuyên như bạn muốn. Hôm nay tôi đã làm việc với JW Player, một trình phát Flash Movie kéo danh sách phim qua tệp XML. Vấn đề là chúng tôi luôn cập nhật tệp với