Fieldboom: Các hình thức thông minh, Khảo sát, và đố

Thị trường cho các ứng dụng hình thức khá bận rộn. Đã có những công ty xử lý việc phát triển biểu mẫu trong hơn một thập kỷ trên web, nhưng các công nghệ mới thường có trải nghiệm người dùng vượt trội hơn nhiều, cung cấp logic phức tạp và rất nhiều tích hợp. Thật tuyệt khi thấy lĩnh vực này tiến bộ rất nhiều. Một lãnh đạo ra có Fieldboom, có các tính năng bao gồm: trả lời Piping - Bao gồm một câu trả lời từ một câu hỏi trước như một phần của một câu hỏi mới