Oribi: Phân tích tiếp thị không mã với câu trả lời bạn cần để phát triển doanh nghiệp của mình

Một lời phàn nàn mà tôi đã tiếp tục lớn tiếng tuyên bố trong ngành của chúng tôi là phân tích tồi tệ như thế nào đối với các công ty bình thường. Về cơ bản, Analytics là một kết xuất dữ liệu, công cụ truy vấn, với một số đồ thị đẹp ở giữa. Phần lớn các công ty bật tập lệnh phân tích của họ và sau đó không biết họ đang xem gì hoặc họ nên thực hiện những hành động nào dựa trên dữ liệu. Sự thật mà nói: Analytics là một Công cụ câu hỏi… không phải là một Công cụ trả lời