Chiến lược phục hồi khách hàng của bạn là gì?

Trong nhiều bài đăng, tôi đã nói về các chiến lược “lấy, giữ và phát triển” để các công ty phát triển doanh nghiệp của họ, nhưng một khía cạnh tôi không nghĩ là mình đã từng viết về việc thu hồi khách hàng. Vì tôi làm trong ngành phần mềm, tôi hiếm khi thấy khách hàng quay lại nên chúng tôi đã không kết hợp các chiến thuật để cố gắng giành lại khách hàng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không nên làm. Tôi đang tham dự hội nghị WebTrends Engage và Giám đốc điều hành Alex Yoder đã thảo luận về