Oogur: Tạo và Theo dõi URL Chiến dịch Google Analytics của bạn

Các nhà tiếp thị thực hiện các chiến dịch qua rất nhiều kênh và hầu như mọi người đều sử dụng Google Analytics ngày nay. Mặc dù một số phần mềm với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ kết hợp tính năng theo dõi URL chiến dịch tự động, nhưng vẫn có quá nhiều phần mềm để nhà tiếp thị điền các liên kết của họ với các thông số Google Analytics UTM. Việc xây dựng các liên kết chiến dịch của bạn là rất quan trọng, đặc biệt là hiện tại Google không cung cấp thông tin quan trọng về người dùng Google đã đăng nhập vào bất kỳ sản phẩm nào của họ. Đây được gọi là giao thông tối