Lịch sử của Email và Thiết kế Email

44 năm trước, Raymond Tomlinson đang làm việc trên ARPANET (tiền thân của Chính phủ Hoa Kỳ cho Internet công khai) và phát minh ra email. Đó là một vấn đề khá lớn vì cho đến thời điểm đó, tin nhắn chỉ có thể được gửi và đọc trên cùng một máy tính. Điều này cho phép người dùng và điểm đến được phân tách bằng ký hiệu &. Khi anh cho đồng nghiệp Jerry Burchfiel xem, câu trả lời là: Đừng nói với ai! Đây không phải là những gì chúng tôi phải làm việc