Thống kê về trình rút ngắn URL Bogus của Google

Chúng tôi đã có một buổi làm việc hấp dẫn với một khách hàng trong khuôn khổ một số khóa đào tạo và tư vấn về phân tích mà chúng tôi đang thực hiện với công ty mẹ của họ. Là một phần của nỗ lực không ngừng, họ phân phối Mã QR, nối mã chiến dịch Google Analytics, sau đó áp dụng công cụ rút ngắn URL của Google, cho phép họ đo lường chính xác tỷ lệ phản hồi cho những nỗ lực của họ. Đây là một chiến lược vững chắc. Chỉ riêng Analytics không thể cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần vì tất cả các ứng dụng phân phối