Nhà văn? 7 cách tiềm năng để biến cuốn sách của bạn trở thành sách bán chạy nhất quốc tế

Không nghi ngờ gì nữa, nếu bạn là một nhà văn đầy khát vọng thì tại một thời điểm nào đó trong sự nghiệp của bạn, bạn hẳn đã đặt câu hỏi, Làm thế nào để cuốn sách của tôi trở thành sách bán chạy nhất? cho nhà xuất bản hoặc bất kỳ tác giả bán chạy nhất nào. Đúng? Vâng, là một nhà văn, nếu bạn muốn bán sách của mình cho số lượng độc giả tối đa có thể và được họ đánh giá cao thì điều đó hoàn toàn có ý nghĩa! Rõ ràng là bước ngoặt trong sự nghiệp của bạn