JARVEE: Phần mềm Tự động hóa Truyền thông Xã hội dựa trên Windows.

JARVEE là một nền tảng giá cả phải chăng, hoạt động thay cho nhóm truyền thông xã hội để đảm bảo thành công cho thương hiệu trực tuyến của bạn bằng cách phát triển, thúc đẩy nhiều lưu lượng truy cập hơn và thúc đẩy nhiều khách hàng tiềm năng hơn cho doanh nghiệp của bạn. Vì là phần mềm máy tính để bàn dựa trên windows nên nó không có nhiều hạn chế của API dịch vụ và nền tảng tự động hóa của bên thứ ba. Một lời cảnh báo, bạn có thể gây thiệt hại thực sự cho danh tiếng của mình bằng cách gửi spam các mạng xã hội bằng các công cụ như thế này. nó là một