ResponseTap: Phân bổ theo dõi cuộc gọi thông minh đối sánh thông minh

Nền tảng Call Intelligence, ResponseTap, đã phát triển một tính năng mới, Smart Match, cho phép người dùng xem giá trị chính xác của mỗi cuộc gọi của khách hàng đến và phân bổ nó cho nguồn tiếp thị, thậm chí cho cả từ khóa. Có thể theo dõi nguồn khách hàng tiềm năng và sau đó ấn định doanh thu và giá trị lợi nhuận là một bước đột phá lớn đối với chúng tôi. Simon Hoe, Trưởng bộ phận Kỹ thuật số Toàn cầu tại Cruise 1st Công cụ này thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu để