Cách thêm biểu ngữ ứng dụng vào trang web di động của bạn

Nếu bạn có một ứng dụng di động cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, bạn sẽ biết việc quảng bá và phân phối nó để áp dụng hàng loạt có thể tốn kém như thế nào. Bạn có biết rằng, với một đoạn tiêu đề đơn giản, bạn có thể quảng cáo ứng dụng trong trình duyệt trên điện thoại di động không? Biểu ngữ ứng dụng thông minh của Apple App Store dành cho iOS Apple hỗ trợ biểu ngữ ứng dụng thông minh và đó là một công cụ tuyệt vời để tăng mức độ chấp nhận ứng dụng di động của bạn. Khi người dùng di động truy cập vào