Cách triển khai Nhóm tùy chỉnh Google Analytics với Trình quản lý thẻ của Google

Trong bài viết trước, tôi đã chia sẻ cách triển khai Trình quản lý thẻ của Google và Universal Analytics. Đó là một bước khởi đầu khá cơ bản chỉ để giúp bạn bắt đầu, nhưng Trình quản lý thẻ của Google là một công cụ cực kỳ linh hoạt (và phức tạp) có thể được sử dụng cho hàng chục chiến lược khác nhau. Mặc dù tôi nhận thấy một số phát triển có thể làm giảm bớt một số sự phức tạp của việc triển khai này, nhưng tôi đã chọn làm thủ công với các plugin, biến, trình kích hoạt và thẻ. Nếu bạn có

Cách cài đặt Trình quản lý thẻ của Google và Universal Analytics

Gần đây, chúng tôi đã chuyển đổi khách hàng sang Trình quản lý thẻ của Google. Nếu bạn chưa nghe nói về quản lý thẻ, chúng tôi đã viết một bài viết chuyên sâu, Quản lý thẻ là gì? - Tôi khuyến khích bạn đọc qua nó. Thẻ là gì? Thẻ là một đoạn mã gửi thông tin đến bên thứ ba, chẳng hạn như Google. Nếu không sử dụng giải pháp quản lý thẻ, chẳng hạn như Trình quản lý thẻ, bạn cần thêm các đoạn mã này