Xu hướng thiết kế email cho năm 2021

Ngành công nghiệp trình duyệt tiếp tục phát triển với tốc độ tối đa với sự đổi mới đáng kinh ngạc. Mặt khác, email bị tụt hậu so với những tiến bộ công nghệ của nó do email bị tụt hậu trong việc áp dụng các tiêu chuẩn HTML và CSS mới nhất. Điều đó nói lên rằng, đó là một thách thức khiến các nhà tiếp thị kỹ thuật số làm việc chăm chỉ hơn nhiều trong việc cải tiến và sáng tạo trong việc sử dụng phương tiện tiếp thị chính này. Trước đây, chúng ta đã thấy sự kết hợp của gif hoạt hình, video và thậm chí là biểu tượng cảm xúc được sử dụng