50 lỗi viết tiếp tục ám ảnh người viết blog

Có những thời điểm trong sự nghiệp và khi tôi học đại học, tôi đã đặt câu hỏi về khả năng viết của mình. Rất may, việc viết blog đã xuất hiện và (hầu hết) độc giả đã hạ thấp tiêu chuẩn đọc của họ. Người đọc rất may mắn khi quét được các lỗi với phân từ lủng lẳng, phân từ nguyên thể, từ đồng âm, động từ bắc cầu, giới từ, đại từ tương đối và các lỗi chính tả đơn giản. Trước đây điều đó không đúng, nhưng bây giờ chúng tôi đều là những nhà văn chuyên nghiệp. Không một ngày nào trôi qua mà các nhà tiếp thị phải viết