Moonship: Tăng lượt chuyển đổi với việc mua theo nhóm trong cửa hàng Shopify của bạn

Moonship tin rằng tương lai của thương mại điện tử là xã hội và họ đang thực hiện sứ mệnh cho phép các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô phát triển dễ dàng thông qua truyền miệng hữu cơ. Không còn nghi ngờ gì nữa, người có ảnh hưởng tốt nhất mà bạn có đối với sản phẩm của mình là bạn của một người bạn… và Moonship kết hợp những khả năng đó một cách dễ dàng với các tùy chọn mua theo nhóm mua bản địa của thương hiệu của họ. Moonship có 3 tính năng chính thúc đẩy chuyển đổi xã hội trên Shopify: Tab trước khi mua hàng Tăng cường chia sẻ từ hiện tại của bạn