Vision6 Tích hợp Eventbrite cho lời mời và quản lý danh sách khách

Vision6 có tích hợp mới với nền tảng công nghệ sự kiện, Eventbrite, để các nhà tiếp thị dễ dàng quản lý lời mời và truyền thông sự kiện của họ. Nền tảng cho phép bạn: Tạo Lời mời - Tạo lời mời sự kiện đẹp, tùy chỉnh và thực sự gây ấn tượng với khách của bạn. Đồng bộ hóa khách - Danh sách khách tham dự sự kiện của bạn đồng bộ hóa trực tiếp từ Eventbrite, giúp bạn dễ dàng giao tiếp ở mọi giai đoạn. Tự động hóa - Thiết lập một chuỗi để dễ dàng quản lý đăng ký, lời nhắc và đăng theo dõi sự kiện. Bằng cách đồng bộ hóa tham dự