Hãy cẩn thận - Google Search Console bỏ qua Longtail của bạn

Chúng tôi đã phát hiện ra một vấn đề đặc biệt khác ngày hôm qua khi xem xét hiệu suất công cụ tìm kiếm không phải trả tiền của khách hàng của chúng tôi. Tôi đã xuất và xem xét dữ liệu hiển thị và nhấp chuột từ Công cụ Google Search Console và nhận thấy rằng không có số lượng thấp, chỉ có số không và số lượng lớn. Trên thực tế, nếu bạn tin vào dữ liệu của Quản trị viên web của Google, thì các thuật ngữ tuyệt vời duy nhất đang thúc đẩy lưu lượng truy cập là tên thương hiệu và các cụm từ có tính cạnh tranh cao mà khách hàng đã xếp hạng. Tuy nhiên, có một vấn đề.

RFM trên Blog của bạn là gì?

Tại nơi làm việc, tôi sẽ thực hiện một hội thảo trên web vào tuần này. Tuy nhiên, chủ đề này đã xuất hiện trong tâm trí tôi từ lâu trước khi làm việc cho Compendium Blogware. Trong những ngày đầu của sự nghiệp tiếp thị cơ sở dữ liệu, tôi đã giúp phát triển và thiết kế phần mềm hỗ trợ các nhà tiếp thị lập chỉ mục cơ sở khách hàng của họ. Phương trình không bao giờ thay đổi, trong một thời gian khá dài, nó là tất cả về lần truy cập gần đây, tần suất và giá trị tiền tệ. Tùy thuộc vào lịch sử mua hàng của khách hàng, bạn có thể ảnh hưởng đến hành vi của họ