Nguyên tắc mẫu về truyền thông xã hội của công ty

Trong khi thực hiện một số nghiên cứu về cuốn sách, tôi đã tình cờ gặp được mỏ vàng nhỏ tuyệt vời này từ blog bình phương của Shift Communications PR… một 10 Nguyên tắc Truyền thông Xã hội Hàng đầu. Họ đưa nó ra khỏi đó và không yêu cầu bất kỳ sự ghi nhận nào để sử dụng cho mục đích thương mại. 10 nguyên tắc hàng đầu để tham gia truyền thông xã hội tại [Công ty] Các nguyên tắc này áp dụng cho nhân viên hoặc nhà thầu của [Công ty] tạo hoặc đóng góp cho blog, wiki, mạng xã hội, thế giới ảo hoặc bất kỳ loại Truyền thông xã hội nào khác. Liệu