Điều hướng các quy tắc lập dị của các cuộc thi trên Facebook và rút thăm trúng thưởng

Bạn có biết rằng bạn có thể yêu cầu những người tham gia cuộc thi trên Facebook hoặc chương trình khuyến mãi rút thăm trúng thưởng thích trang của bạn, nhưng bạn không thể yêu cầu hoặc thậm chí yêu cầu họ chia sẻ trang của bạn? Này, đó là nền tảng của họ và người dùng của họ, vì vậy họ có thể đưa ra các quy tắc theo cách họ muốn. Nếu bạn muốn tiếp cận người dùng của họ, bạn phải điều hướng một số nguyên tắc quảng cáo từ Facebook - và những người ở Shortstack đã tổng hợp lại điều này một cách ngắn gọn