Hợp nhất: Nền tảng hoạt động xã hội

Unified cung cấp công nghệ tiếp thị đám mây và các ứng dụng cho phép tổ chức của bạn quản lý toàn bộ vòng đời tiếp thị xã hội, mang lại ROI rõ ràng và được định lượng. Nền tảng của Unified cung cấp hệ thống hồ sơ thống nhất cho các thương hiệu, đại lý và nhà cung cấp. Lợi ích của Nền tảng điều hành xã hội của Unified Sở hữu và kiểm soát dữ liệu tiếp thị của bạn - Nền tảng điều hành xã hội kết nối tất cả các đại lý, nhà cung cấp và thương hiệu mà bạn làm việc trong một hệ thống tiếp thị đám mây duy nhất, cung cấp cho bạn cái nhìn đầy đủ về tất cả