Google Nâng cao quyền tác giả trong quản trị viên web

Chúng tôi theo dõi tài khoản quản trị trang web của khách hàng. Theo quan điểm của tôi, không phải ngẫu nhiên mà khách hàng của chúng tôi xếp hạng tốt vì chúng tôi có thể xác định và giảm đáng kể các lỗi xuất hiện trong Quản trị viên web. Google tiếp tục cải tiến các thuật toán của mình ngoài những trò chơi đã thử và đúng mà nhiều công ty SEO đã chơi trong quá khứ. Quyền tác giả ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong việc này. Bằng cách sử dụng các hàng đợi xã hội về mức độ phổ biến, Google đang nâng cao thứ hạng trang của họ