Khi tôi Tweet trên Twitter với Snitter…

Khi tôi Tweet trên Twitter với Snitter, tôi cố gắng Twoosh. Haioshing với Snitter dễ dàng hơn vì Snitter từ Snook đi kèm với Snurl. Cái gì? Biệt ngữ mới này là gì trên thế giới? Không có gì xảy ra… một thời gian trước, tôi đã tham gia Twitter. Twitter về cơ bản là một phòng trò chuyện chung, nơi mọi người có thể nói chuyện với bất kỳ ai (có một số tính năng riêng tư). Khi bạn đăng một bình luận hoặc phản hồi trên Twitter, nó được gọi là Tweet. Nực cười?