Điền một lĩnh vực ẩn trong Wufoo

Các bạn đều biết tôi có một phần quan trọng như thế nào đối với bạn bè của tôi tạiFormstack với tư cách là người tạo biểu mẫu trực tuyến, nhưng với tư cách là một đại lý, không phải lúc nào chúng tôi cũng làm việc với các ứng dụng chúng tôi yêu thích. Hôm nay, chúng tôi đã triển khai chiến lược trang đích cho một công ty đã tích hợp đầy đủ Wufoo trong quy trình quản lý khách hàng tiềm năng của họ. Một trong những điều chúng tôi luôn đảm bảo là chúng tôi nhận ra nguồn gốc của mọi khách hàng tiềm năng để chúng tôi có thể áp dụng