5 Ưu điểm của Tiếp thị Nhanh nhẹn Hơn Các Quy trình Tiếp thị Truyền thống

Khi các tổ chức phát triển ngày càng lớn mạnh về quy mô và phạm vi, họ bắt đầu gặp ngày càng nhiều vấn đề. Một tổ chức lớn có thể phát hành hàng quý với hàng trăm nhà phát triển viết hàng nghìn dòng mã hoạt động tốt tại địa phương, nhưng lại gây ra các vấn đề đau đầu và va chạm trong khâu đảm bảo chất lượng. Những va chạm đó sẽ dẫn đến việc các tính năng bị xóa, chậm phát hành và các cuộc họp lên xuống chuỗi lệnh để thử và xóa các rào cản. Các phương pháp Agile cung cấp một