Xtensio: Tạo, Quản lý và Trình bày Tài sản Thế chấp Sáng tạo của Bạn

Xtensio là trung tâm truyền thông và chiến lược có thương hiệu, nơi các tổ chức thực hiện và tổ chức các nỗ lực tiếp thị trong nhóm nội bộ, khách hàng và đối tác. Xây dựng và chia sẻ bất kỳ tài sản thế chấp nào bạn cần với trình chỉnh sửa. Sản phẩm của bạn thích ứng khi dự án của bạn phát triển. Cho dù bạn đang điều phối việc khởi chạy chiến dịch lớn, sắp xếp hợp lý thông tin liên lạc nội bộ hay tạo báo cáo và nghiên cứu điển hình, Xtensio là nơi mà nhóm của bạn tiến hành công việc. Tạo tài sản thế chấp tiếp thị có thương hiệu mà không cần nhà thiết kế Với Xtensio, nhóm của bạn có thể xây dựng mọi thứ