Hoax Marketing? Biển quảng cáo dưới biển của Ivar

Theo Youtube, 72 giờ video được tải lên mỗi phút! Người dùng Twitter tweet 400 triệu lần mỗi ngày. Trong một thế giới đầy tiếng ồn, thật khó để nghe thấy một sản phẩm, trang web hoặc dịch vụ. Nó thậm chí còn khó hơn khi không có gì thực sự đặc biệt về thứ được bán trên thị trường. Mỗi ngày, các nhà tiếp thị phải đối mặt với thách thức vượt lên trên sự ồn ào. Với hy vọng kích thích sự sáng tạo, tôi chuyển sang năm 2009