Tiếp thị bất động sản trực tuyến đã phát triển

Ngành Bất động sản đã trải qua một số thay đổi lớn nhờ bong bóng nhà đất (dự đoán ở đây), thay đổi công nghệ và sự thống trị hơn nữa của tìm kiếm trực tuyến. Bong bóng cũng như sự trỗi dậy và giảm sâu khó tin của thị trường thế chấp đã buộc các đại lý bất động sản phải thận trọng hơn với các khoản đầu tư tiếp thị của họ. Mặc dù vậy, công nghệ cũng đã thay đổi. Tích hợp di động và công nghệ trực tuyến cung cấp các hệ thống cung cấp cho các đại lý bất động sản các ứng dụng mạnh mẽ, bao gồm cả thực ảo