Địa chỉ IP của tôi là gì? Và cách loại trừ nó khỏi Google Analytics

Đôi khi bạn cần địa chỉ IP của mình. Một vài ví dụ đang đưa một số cài đặt bảo mật vào danh sách trắng hoặc lọc ra lưu lượng truy cập trong Google Analytics. Hãy nhớ rằng địa chỉ IP mà máy chủ web nhìn thấy không phải là địa chỉ IP mạng nội bộ của bạn mà là địa chỉ IP của mạng mà bạn đang sử dụng. Kết quả là, việc thay đổi mạng không dây sẽ tạo ra một địa chỉ IP mới. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ Internet không chỉ định doanh nghiệp hoặc nhà riêng