Cách giới thiệu một Người có ảnh hưởng, Blogger hoặc Nhà báo

Trước đây, tôi đã viết về cách KHÔNG quảng cáo cho một blogger. Câu chuyện tiếp tục xảy ra khi tôi nhận được vô số các nghiệp vụ quan hệ công chúng không được chuẩn bị trước, những người không có thông tin tôi cần để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của khách hàng của họ. Phải mất một lúc để thực sự có được một quảng cáo chiêu hàng đáng để thể hiện. Tôi đã nhận được email từ một nhà chiến lược truyền thông xã hội của Supercool Creative. Supercool là công ty quảng cáo chuyên về quảng cáo video trực tuyến