Tại sao tôi làm việc miễn phí và Wil Wheaton có thể không chính xác

Bài đăng này không phải là một cuộc tranh luận và tôi không cố gắng bắt đầu tranh luận với Wil Wheaton và bài đăng của anh ấy, bạn không thể trả tiền thuê của mình với nền tảng duy nhất và tiếp cận trang web của chúng tôi cung cấp. Wil Wheaton là một thương hiệu lâu đời với lượng người hâm mộ đáng kể. Anh ấy đã làm việc chăm chỉ để phát triển khán giả và cộng đồng của mình - do đó được sự phản đối kịch liệt và đồng tình với lập trường của anh ấy. Wil Wheaton trả lời một cách lịch sự. Anh ấy cũng rất xuất sắc khi làm được điều đó