WordPress: Thêm thông tin tác giả trong thanh bên

CẬP NHẬT: Tôi đã phát triển một Tiện ích thanh bên để hiển thị Thông tin tác giả của bạn. Bài đăng hôm nay của Jon Arnold thật tuyệt vời về các mẹo thiết kế trang web, nhưng tôi nhận thấy nhận xét đầu tiên quy bài đăng cho tôi. Đó là một dấu hiệu cho biết tôi cần để làm cho thông tin tác giả nổi bật hơn. Tôi chưa tạo một tiện ích cho việc này (và tôi ngạc nhiên rằng không ai khác có!), Nhưng tôi đã có thể chỉnh sửa thanh bên của mình trong blog WordPress của mình