Đường ống bán hàng B2B: Biến nhấp chuột thành khách hàng

Quy trình bán hàng là gì? Trong cả thế giới kinh doanh cho doanh nghiệp (B2B) và kinh doanh cho người tiêu dùng (B2C), các tổ chức bán hàng làm việc để xác định số lượng khách hàng tiềm năng mà họ hiện đang cố gắng chuyển đổi thành khách hàng. Điều này cung cấp cho họ dự đoán về việc liệu họ có đạt được các mục tiêu của tổ chức hay không vì nó liên quan đến số lượng và giá trị chuyển đổi. Nó cũng cung cấp cho các bộ phận tiếp thị một cảm giác cấp bách về việc