Twitter đang giúp bạn thúc đẩy mức độ tương tác sâu hơn như thế nào

Có một sự chuyển đổi lớn đang diễn ra trong ngành truyền thông xã hội khá thú vị. Khả năng đẩy tương tác trực tiếp đến tương tác xã hội thay vì phải giới thiệu lưu lượng truy cập trở lại trang web của bạn. Mọi người đều biết rằng mỗi khi bạn yêu cầu ai đó nhấp vào, tỷ lệ phản hồi sẽ giảm xuống. Đối với một công ty đang quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của họ trên Twitter, khiến người dùng đi từ một tweet bán hàng, đến trang sản phẩm, đến