Quyền thể hiện so với Quyền ngụ ý là gì?

Canada đang nỗ lực cải thiện các quy định của mình về SPAM và các nguyên tắc mà các doanh nghiệp phải tuân thủ khi gửi liên lạc qua email của họ với Luật chống SPAM mới của Canada (CASL). Từ các chuyên gia về khả năng cung cấp mà tôi đã nói chuyện, luật pháp không phải là tất cả rõ ràng - và cá nhân tôi nghĩ rằng thật kỳ lạ khi chúng ta có các chính phủ quốc gia can thiệp vào các vấn đề toàn cầu. Hãy tưởng tượng khi chúng ta có vài trăm chính phủ khác nhau viết luật của riêng họ… hoàn toàn không thể.