Clip trung tâm: Quản lý quảng cáo video và quảng cáo đa phương tiện

Clipcentric cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn công cụ và mẫu cho phép kiểm soát hoàn toàn mọi bước của quy trình sản xuất, dẫn đến quảng cáo đa phương tiện đa nền tảng đáp ứng thực sự. Nhóm quảng cáo có thể nhanh chóng thiết kế và phát triển quảng cáo HTML5 động chạy liền mạch trong mọi môi trường. Không gian làm việc kéo và thả - Kéo và thả các thành phần quảng cáo một cách trực quan vào không gian làm việc dành riêng cho thiết bị để kiểm soát hoàn toàn và nơi những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được. Tác giả HTML5 mạnh mẽ - Sản xuất