Danh sách kiểm tra: Cách tạo nội dung bao hàm

Khi các nhà tiếp thị tập trung vào nội dung thu hút khán giả, chúng tôi thường thấy mình có ý tưởng và thiết kế các chiến dịch với những nhóm nhỏ người tương tự như mình. Trong khi các nhà tiếp thị đang cố gắng cá nhân hóa và tương tác, thì sự đa dạng trong thông điệp của chúng tôi lại bị bỏ qua quá thường xuyên. Và, bằng cách bỏ qua các nền văn hóa, giới tính, sở thích tình dục và khuyết tật… thông điệp của chúng tôi nhằm thu hút sự tham gia thực sự có thể khiến những người không giống chúng tôi bị gạt ra ngoài lề. Tính toàn diện nên được ưu tiên trong mọi thông điệp tiếp thị. thật không may