Hướng dẫn về Biệt ngữ thiết kế đồ họa

Nếu bạn là loại nhà tiếp thị có thể nói thuật ngữ và chiến lược, có lẽ bạn đang làm rất nhiều việc ngày nay. Chúng tôi nói chuyện với nhân viên CNTT, nhà phát triển và nhà thiết kế… và chúng tôi thường phải dịch giữa tất cả chúng! Crafted là một cơ quan kỹ thuật số từng đoạt giải thưởng đã phát triển đồ họa thông tin tuyệt đẹp này để giúp mọi người hiểu các mô hình màu và định dạng tệp. Với các thiết bị hiện đại có nhiều mật độ hình ảnh và định dạng tệp và nén cung cấp tốc độ cân bằng và