Lãnh đạo xã hội: Hiệp hội lãnh đạo Indiana

Buổi sáng hôm nay là một buổi sáng tuyệt vời dành cho Hiệp hội Lãnh đạo Indiana. Không phải lúc nào bạn cũng có cơ hội nói chuyện với một nhóm các nhà lãnh đạo giáo dục, các chuyên gia lãnh đạo và các nhà lãnh đạo cộng đồng. Nhiều người tìm đến các tổ chức giáo dục và dân sự và tin rằng họ sẽ không bao giờ theo đuổi những chủ đề như Truyền thông xã hội. Trong một cuộc khảo sát của nhóm trước buổi học: 90% nhóm đã quen với máy tính. 70% nhóm đã quen thuộc