6 cách làm việc với những người có ảnh hưởng mà không cần tài trợ

Trong khi nhiều người tin rằng tiếp thị người ảnh hưởng chỉ dành riêng cho các công ty lớn với nguồn lực khổng lồ, có thể ngạc nhiên khi biết rằng nó thường không yêu cầu ngân sách. Nhiều thương hiệu đã đi tiên phong trong tiếp thị người ảnh hưởng như là yếu tố thúc đẩy chính đằng sau thành công thương mại điện tử của họ và một số đã làm điều này với chi phí bằng không. Những người có ảnh hưởng có khả năng tuyệt vời trong việc cải thiện thương hiệu, uy tín, mức độ phủ sóng trên phương tiện truyền thông, lượt theo dõi trên mạng xã hội, lượt truy cập trang web và doanh số bán hàng của công ty. Một số trong số chúng hiện bao gồm