9 nền tảng và nhà tạo đồ họa thông tin trực tuyến

Ngành công nghiệp đồ họa thông tin đang bùng nổ và hiện chúng tôi đang thấy một số công cụ mới để trợ giúp. Hiện tại, các đại lý đồ họa thông tin thu phí từ 2 nghìn đô la đến 5 nghìn đô la để nghiên cứu, thiết kế và quảng bá một đồ họa thông tin tuyệt vời. Những công cụ này sẽ làm cho việc phát triển đồ họa thông tin của bạn ít tốn kém hơn rất nhiều, dễ thiết kế và xuất bản hơn, và một số bao gồm các mô-đun báo cáo để xem đồ họa thông tin của bạn được phân phối và quảng bá tốt như thế nào. Một số người trong số họ hơi trẻ nên bạn có thể phải đối phó