Xu hướng phát trực tiếp và thống kê

Một trong những dự án của chúng tôi trong năm nay là xây dựng một bàn phát trực tiếp trong studio podcast của chúng tôi. Chúng tôi thực sự có thể sử dụng cùng một thiết bị âm thanh trong khi thêm video. Thiết bị video đang giảm giá và nhiều gói đang bắt đầu xuất hiện bởi các công ty video trực tiếp để quản lý một studio nhỏ. Chúng tôi hy vọng sẽ có ít nhất 3 camera và một hệ thống để quản lý phần ba thấp hơn và tích hợp video từ máy tính để bàn hoặc phần mềm hội nghị. Áp dụng sớm đã