SDL: Chia sẻ tin nhắn hợp nhất với khách hàng toàn cầu của bạn

Ngày nay, các nhà tiếp thị đang tìm kiếm cách nhanh nhất và thông minh nhất để quản lý trải nghiệm của khách hàng đều hướng về đám mây. Điều này cho phép tất cả dữ liệu khách hàng chảy vào và ra khỏi hệ thống tiếp thị một cách liền mạch. Điều đó cũng có nghĩa là hồ sơ khách hàng liên tục cập nhật và tập dữ liệu khách hàng được tạo tự động theo thời gian thực, cung cấp cái nhìn tổng hợp đầy đủ về các tương tác của khách hàng trong doanh nghiệp của thương hiệu. SDL, những người tạo ra Đám mây trải nghiệm khách hàng (CXC),