Kết quả khảo sát CMO

Được thành lập vào tháng 2008 năm 2, Cuộc khảo sát CMO được thực hiện hai lần một năm, thông qua một cuộc khảo sát trên Internet, nhằm thu thập và phổ biến ý kiến ​​của các nhà tiếp thị hàng đầu nhằm dự đoán tương lai của thị trường, theo dõi sự xuất sắc của hoạt động tiếp thị và nâng cao giá trị của hoạt động tiếp thị trong các công ty và xã hội. Nhìn chung, có vẻ như ngân sách tiếp thị dự kiến ​​sẽ giảm, ngân sách tiếp thị BXNUMXB dự kiến ​​sẽ giảm, thị trường quốc tế có vẻ không tốt, tiếp thị truyền thống đang giảm mạnh và ngân sách tiếp thị