Xuất bản kho hàng bán lẻ của bạn trực tuyến với Milo

Tuần trước, tôi đã nói chuyện với Rob Eroh, người điều hành nhóm sản phẩm và kỹ thuật tại Milo. Milo là một công cụ tìm kiếm mua sắm địa phương được tích hợp trực tiếp với Điểm bán hàng (POS) hoặc Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) của nhà bán lẻ. Điều này cho phép Milo trở thành công cụ tìm kiếm chính xác nhất khi xác định các mặt hàng trong kho hàng tại khu vực của bạn. Mục tiêu của Milo là có mọi sản phẩm trên mọi kệ hàng trong mọi câu chuyện trên web…

Ngày Hành động Blog 2007 sắp đến!

Ngày hành động blog - ngày 15 tháng 14. Giành gói sản phẩm môi trường từ GreenHome Chúng tôi sẽ tặng một gói sản phẩm môi trường nếu bạn có thể đoán chính xác nhất tổng số cuối cùng của các blogger tham gia Ngày hành động blog sẽ là bao nhiêu. Các dự đoán phải có trước ngày XNUMX tháng XNUMX khi nhận xét trên Blog Hành động. Tìm hiểu thêm và phỏng đoán của bạn