Máy tính bảng đang thay đổi thói quen mua sắm như thế nào

Nếu Nội dung là Vua, thì UX phải là Nữ hoàng. Với sự phát triển mạnh mẽ của thiết bị di động và máy tính bảng, trải nghiệm người dùng (UX) có thể có tác động lớn nhất đến tăng trưởng doanh số ngoài chất lượng của nội dung. Những trải nghiệm này không thể bị từ chối nữa và phải được xem xét khi bạn tinh chỉnh sự hiện diện trực tuyến của mình. Đồ họa thông tin này từ Monetate: Thị trường máy tính bảng đang phát triển khiến việc hiểu rõ xu hướng phần cứng trở nên quan trọng khi tối ưu hóa