Ads.txt và Ads.cert ngăn chặn gian lận quảng cáo như thế nào?

Trong một ngành công nghiệp trị giá 25 tỷ đô la, gian lận 6 tỷ đô la không thể bỏ qua… đó là một mối đe dọa trực tiếp đối với ngành. Những số liệu thống kê đó đến từ một cuộc khảo sát của Hiệp hội các nhà quảng cáo quốc gia, người đã hợp tác với công ty bảo mật kỹ thuật số WhiteOps. Lựa chọn tự động sử dụng các nền tảng quảng cáo có lập trình đã không giúp được gì. Nếu bạn có thể lập trình các thuật toán nhắm mục tiêu, bạn cũng có thể lập trình các hệ thống để thu hút quảng cáo. Vay mượn từ các ngành khác, chẳng hạn như email, IAB Labs đã phát triển đặc tả Ads.txt. Ads.txt hy vọng