Nghiên cứu tốt hơn, kết quả tốt hơn: Nền tảng ResearchTech Methodify

Methodify là một nền tảng nghiên cứu thị trường tự động và là một trong số ít trên toàn cầu được phát triển đặc biệt để tự động hóa toàn bộ quy trình nghiên cứu. Nền tảng này giúp các công ty tiếp cận thông tin chi tiết quan trọng của người tiêu dùng ở mọi giai đoạn của quá trình tiếp thị và phát triển sản phẩm dễ dàng hơn và nhanh hơn để đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn. Tiến thêm một bước nữa, Methodify được thiết kế để có thể tùy chỉnh, cung cấp cho các công ty phản hồi của người tiêu dùng đối với bất kỳ loại