Quảng cáo gốc trên web rối sẽ dệt nên điều gì

Tôi không chắc bạn đã xem video này chưa. Nó không an toàn cho công việc nhưng nó hoàn toàn vui nhộn liên quan đến chủ đề của các tờ báo lớn và các ấn phẩm tin tức truyền thống đang tìm cách tăng doanh thu thông qua việc hiển thị quảng cáo gốc, còn được gọi là nội dung được tài trợ. Quảng cáo gốc là gì? Quảng cáo gốc là một phương pháp quảng cáo trực tuyến trong đó nhà quảng cáo cố gắng thu hút sự chú ý bằng cách cung cấp nội dung trong bối cảnh trải nghiệm của người dùng. Định dạng quảng cáo gốc